30.9 C
Malta
Cumartesi, Temmuz 13, 2024
spot_img
spot_img

Malta Yaşam Rehberi – 4: Malta’da oturum izni almak

29 Kasım 2020 / Malta

Elif Ören

Oturma İzni Başvurusu

Yabancılar Birimi (Expatriates Unit) yasal göç sürecine dahil olur ve ikamet belgelerinin işlenmesi ve düzenlenmesi için hizmet verir. Bu, AB vatandaşlarının dolaşım özgürlüğüne ilişkin ulusal mevzuat hükümlerinin ve üçüncü ülke vatandaşlarının ikamet belgelerine ilişkin diğer düzenlemelerin uygulanmasını içerir.

Oturma izinleri, genellikle bir yıllık geçerlilik süresine sahiptir. İzin başvurusuna yönelik gerekçenin, belli bir zaman sınırı (10 ay için gereken çalışma izni gibi) bulunuyorsa bu süre daha da kısa olabilir.

Oturma izni, başvuru sahibinin Malta’da kalma izninin amacını belirtir ve şu gibi durumları içerebilir:

-Tek İzin (İstihdam edilme ile),
-Serbest meslek,
-Kendi kendine ekonomik yeterlilik,
-Sağlık nedenleri,
-Eğitim görme,
-Aile üyeliği durumu,
-Uzun süreli ikamet,
-Aile ya da ilişki durumu,
-Ulusal mevzuat kapsamında muafiyet,
-Yüksek nitelikli istihdam,
-Şirket İçi Transferler,
-Mevsimlik İşçiler,
-Gönderilen İşçiler,
-Mülteciler, İkincil Koruma ve Özel oturum izni (SRA),
-Diğer sebepler.

Yabancılar Birimi (The Expatriates Unit), üçüncü ülke vatandaşlarına Malta’da yasal olarak ikamet etme hakkı veren, biyometrik özellikleri içeren bir kart formatında bir oturma izni verir.

Tek İzin

Tek izin, üçüncü ülke vatandaşlarına yasal olarak Malta’da ikamet etme ve daha sonra yenilenebilecek belirli bir süre için Malta’da işe başlama yetkisi verir. Bu başvuru, çalışma ve ikamet izni başvurusunu içeren tek bir başvuru usulü ile işleme alınır.

Ulusal Mevzuat Kapsamında Muafiyet

Göç Yasası, Malta’da yasal olarak ikamet etmek ve çalışmak için izin istemekten muaf tutulan belirli kategorilerdeki kişileri sağlar. Bu statüye sahip yararlanıcılar arasında Malta vatandaşlarının yabancı eşleri ile yabancı eşlerin 21 yaşın altındaki çocukları ve Malta vatandaşları bulunmaktadır. Başvuru sırasında, statülerini yansıtmak için oturma izni verilir.

Kendi Kendine İstihdam (Self Employed) 

Bir üçüncü ülke vatandaşı, Jobsplus’ın belirtilen amaç için kendisine bir çalışma ruhsatı vermesi koşuluyla, serbest meslek faaliyetlerinde bulunabilir. Bu tür bir yetki, Identity Malta Ajansı tarafından verilen oturma izni aracılığıyla yansıtılmaktadır.

Yüksek Nitelikli İstihdam

Yüksek nitelikli istihdam amacıyla giriş ve ikamet koşullarını karşılayan üçüncü ülke vatandaşlarına (AB Konseyi Direktifi 2009/50 / EC’yi uygulayan Yardımcı Mevzuat 217.15) AB Mavi Kart başlıklı bir oturma izni verilecektir.

Kilit Çalışan Girişimi

Key Employee Initiative, oldukça uzmanlaşmış mesleklerin tekil izinleri için başvuru sürecini hızlandıran ulusal bir programdır.

Key Employee Initiative’e kimler başvurabilir?

Kilit bir çalışan, bir organizasyonun sorunsuz işleyişinde çok önemli olan yetenekli bir kişidir. Bu girişimin amacı doğrultusunda, kilit çalışanlar asgari 30 bin € yıllık temel maaş almaktadır. Çeşitli istihdam sektörlerinde yeterli nitelik veya yeterli deneyim gerektiren yönetimsel veya son derece teknik görevlerde bulunmalıdırlar. Bu tür kişiler, belirli veya belirsiz bir iş sözleşmesi kapsamında olabilir.

 

Ekonomik Olarak Kendi Kendine Yeterli Olma (Economically Self-Sufficient)

Ekonomik açıdan kendi kendine yeterlilik temelinde, geçici oturma izni başvurusunda bulunmayı planlayan üçüncü ülke vatandaşları, Malta’da ikamet etmek için geçerli bir izne sahip olmalıdır. Bu tür bir yetki, ikamet izni veya vize şeklinde olabilir. Başvurular, Küresel İkamet Programı, Malta İkamet ve Vize Programı ve Bireysel Yatırımcı Programı dahil olmak üzere yerel ikamet yatırımı veya vergi programlarının yüksek net değerli faydalanıcıları tarafından sunulabilir.

Malta Kimlik Temsilciliği (Identity Malta Agency), haklı olduğu durumlarda, geçici bir ikamet amacı için ekonomik olarak kendi kendine yeterli bir oturma izni de verir.

Gençlere Yönelik Hareketlilik Projesinde Çalışma, Araştırmacılar, Eğitim ve Gönüllü Hizmet

İkamet izinleri, İştirak Mevzuatı (Subsidiary Legislation 217.22. ) hükümleri uyarınca üçüncü ülke vatandaşlarına çalışma, araştırma, eğitim ve gönüllü hizmet (gençlere yönelik hareketlilik projesinde) amacıyla verilmektedir.

Kurum İçi Transferler

Şirket içi transfer, üçüncü ülke vatandaşının (Third-Country National/TCN) Malta dışında yerleşik bir teşebbüsden, aynı teşebbüsün parçası olan yerel bir işletmeye mesleki ve eğitim amaçlı geçici bir görevlendirmedir. Transfer, AB’nin başka bir Üye Devletinde yerleşik bir kuruluştan Malta’daki bir ev sahibi kuruluşa da gerçekleştirilebilir. Bu tür kişilerin kabulü İştirak Mevzuatı (Subsidiary Legislation 217.21) ile düzenlenir.

Öğrenciler

Bu düzenlemeler, Ulusal Yüksek Öğretim Komisyonu (National Commission for Higher Education) lisanslı enstitüleri tarafından, yüksek öğrenim yeterliliğinde tam zamanlı bir eğitim kursuna devam etmek için kabul edilen üçüncü ülke vatandaşları için geçerlidir.

Yeterlilik, Malta Yeterlilik Tanıma Bilgi Merkezi (Malta Qualification Recognition Information Centre- MQF) tarafından seviye 5’te tanınmalıdır. Kurslar ayrıca yüksek öğretim yeterliliği için bir hazırlık programını da içerebilir. Vizeden muaf olan üçüncü ülke vatandaşları (örneğin yeşil pasaport sahipleri), Avrupa Birliği topraklarına giriş tarihinden itibaren üç ay içinde oturma izni başvurusunda bulunmalıdır. Schengen Bölgesine seyahat etmek için vizeye ihtiyaç duyan diğer Avrupalı olmayan vatandaşlar, eğitim amaçlı verilmiş bir vizeye sahip olmalıdır. Başvurular, Malta’da iken başvuru sahibi tarafından şahsen yapılmalıdır.

Mevsimsel Çalışanlar

Üçüncü ülkelerin ulusal mevsimlik işçilerine, İştirak Mevzuatı (Subsidiary Legislation 217.20)’nda belirtilen koşulları sağladıkları sürece istihdam amacıyla oturma izni verilebilir.

Gönderilen İşçiler

Malta’da görevlendirilmiş bir işçi, normalde Malta’da çalışmayan, ancak sınırlı bir süre için Malta’da çalışmaya gönderilen yabancı bir işletmenin çalışanıdır. Söz konusu işçilerin Sanayi ve İstihdam İlişkileri Dairesi’ne kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Identity Malta Temsilciliği, söz konusu bakanlığın gerekli belgelerini ibraz etmeleri koşuluyla, sınırlı bir süre için bu tür bir ilanı yansıtmak üzere bir oturma izni verecektir.

Sağlık Nedenleri

Tıbbi tedavi görmek için Malta’ya giden üçüncü ülke vatandaşlarına, gerekli tüm belgelerin Identity Malta Ajansına ibraz edilmesi şartıyla oturma izni verilebilir.

Mülteciler & İkincil Koruma

Mülteci ve İkincil Koruma statüsünün verilmesi, Mülteci Komiserinin sorumluluğundadır. Bu statüyü teyit eden sertifikanın düzenlenmesinin ardından, Identity Malta Temsilciliği bir ikamet izni ve başvurunun sunulması üzerine ilgili belgeleri düzenleyecektir.

Aile Üyeleri

İkincil Mevzuat (Subsidiary Legislation 217.06) ‘ında belirtilen şartlar altında olan kişilere, daha önce Malta’da oturma izni verilmiş olan aile üyesinin sponsorluğuyla, aile birleşimi amacıyla bir oturma izni verilir. Söz konusu mevzuatın şartlarını karşılamayan aile bireylerine, duruma göre Malta’da ikamet etmeleri için ikamet izni verilebilir.

Belirli İkamet Yetkisi

Uluslararası koruma başvurusu ilgili iltica belirleme makamları tarafından nihai olarak reddedilen kişiler, Özel İkamet İzni (Specific Residence Authorisation SRA) başlıklı göçmenlik statüsü için başvurabilirler. Söz konusu statü için uygunluk, politikada belirtilen kriterler ve yönergeler temelinde değerlendirilecektir. Değerlendirme, ilgili Göçmenlik makamları ile iş birliği içinde Identity Malta Ajansı tarafından gerçekleştirilecektir.

Uzun Dönem İkamet

Malta’da yasal ve sürekli olarak 5 yıl veya daha uzun bir süredir ikamet eden, kendi barınma yeri olan ve entegrasyonu gerçekleştiren üçüncü ülke vatandaşları (Yardımcı Mevzuat -Subsidiary Legislation- 217.05’te özetlenmiştir), uzun vadeli ikamet durumu için yeterliliğe sahiptir. Uzun dönem ikamet edenlerin statüsü kalıcıdır ve ikamet izni beş yıllık bir süre için verilecektir.

Partnerler (Eş Durumu)

Malta vatandaşlarının Maltalı olmayan eşlerine, diğer koşulların yanı sıra, ilişkinin istikrarlı ve gerçek olması koşuluyla bir oturma izni verilir.

Diğer Sebepler

Oturma izninin verilmesini haklı kılacak başka nedenler olabilir ve ilgili talepler duruma göre değerlendirilir.

Son Haberler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz