25.9 C
Malta
Çarşamba, Mayıs 22, 2024
spot_img
spot_img

Malta Çalışma Rehberi – 2: Deneme süresi (Probation Period)

15 Aralık 2020 / Malta

Elif Ören

Deneme Süresinin Tanımı

Denetimli serbestlik, çalışanın işveren tarafından işe uygunluğunun değerlendirildiği ve çalışanın söz konusu işte çalışmaya devam etmek isteyip istemediğine karar verdiği, işe başlama tarihinde belirlenmiş bir süredir. Denetimli serbestlik süresince, herhangi bir taraf, istihdamın bir ayı aşması halinde bir haftalık bildirimde bulunmak şartıyla, herhangi bir sebep göstermeksizin işi sonlandırabilir. Deneme süresinin tamamı, üzerinde anlaşmaya varılan ücret oranı ile ödenir, bu, yasanın öngördüğünden daha düşük olmamalıdır.

İstihdam ve Endüstriyel İlişkiler (Employment and industrial relations) yasal koşullarına Malta EIRA section 36’dan ulaşabilirsiniz.

Deneme süresinin uzunluğu

Bir hizmet sözleşmesi kapsamındaki herhangi bir çalışmanın ilk altı ayı, her iki tarafça daha kısa bir deneme süresi için aksi kararlaştırılmadıkça, deneme süreli istihdam olacaktır.

Teknik, yetkili, idari veya yönetimsel görevlerde bulunan ve ücretleri o yıl belirlenen asgari ücretin en az iki katı olan çalışanlar için hizmet sözleşmesi veya toplu sözleşme söz konusu olduğunda, aksi belirtilmedikçe (daha kısa bir süre için karşılıklı mutabık olunmadığı durumlarda) bu deneme süresi bir yıldır.

Deneme süresi boyunca, herhangi bir sebep göstermeksizin taraflardan herhangi biri bir haftalık iş fesih ihbarı verilmesi şartıyla isteğe bağlı olarak işi sona erdirilebilir. İhbar süresi, ihbarın verildiği günü izleyen iş gününden itibaren işlemeye başlar. İhbar süresi boyunca çalışan işini yapmaya devam etme seçeneğine sahip olacaktır. İhbar süresine uymama durumunda taraflar kanunların belirlediği çerçevede para ödemekle yükümlüdürler. Bir hizmet sözleşmesi kapsamındaki bir işçi belirtildiği gibi ihbar bildirimde bulunmazsa, bildirim süresine bakılmaksızın ödenecek ücretin yarısına eşit bir meblağ işverene ödemekle yükümlü olacaktır. İşveren söz konusu bildirimi yapmazsa, çalışana ihbar süresi için ödenmesi gereken ücret tutarında bir meblağ ödemekle yükümlüdür.

Deneme süresi, kanunun izin verdiği azami süreyi aşamaz. İşveren ve çalışanın daha kısa bir süre için anlaştığı durumlarda, bu süre kanunen bağlayıcıdır ve ancak her iki tarafın da kabul etmesi halinde kanunla öngörülen maksimum limite kadar uzatılabilir.

İstihdam Koşulları’nda yeni bir işe başlama deneme süresi Malta kanunları, en son 10/04/2019 tarihinde güncellenmiş olup, işçi ve işveren arasındaki yasal deneme koşulları kanunlarda belirtilmiştir.

Bu yazı dizisi; yasal çalışma ücretleri, yasal çalışma saatleri, istihdam feshi ve işe son verilmesi, istihdam koşullarını ihlal etmek, yasal izin hakları ve resmî tatiller, Malta’ya çalışmak üzere gönderilmiş işçiler, sektörel asgari istihdam koşulları, genç, öğrenci ve küçüklerin istihdamı, güvencesiz çalışmaya karşı önlemler yazıları şeklinde devam edecektir.

Son Haberler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz